Koloidní stříbro 10 ppm (250 ml)

Zředěný produkt s obsahem stříbrných nanočástic o velikosti 20-40 nanometrů, vhodný k okamžitému použití.

Obsahuje potravinářský stabilizátor, který snižuje aglomeraci částic a prodlužuje tím životnost produktu. Na vyžádání je možné dodat produkt bez stabilizátoru. Baleno v bezbarvé plastové lahvičce o objemu 250 ml.

Skladem
145 Kč
Kategorie: Produkty
Hmotnost: 0.35 kg

Výhodou ředěného produktu je možnost okamžitého použití. Při požadavku na vyšší obsah stříbra doporučujeme náš koncentrovaný produkt (100 ppm), který je možné snadno ředit na požadovanou hodnotu.

Produkt neobsahuje žádná barviva, zabarvení je způsobeno čistě přítomností nanočástic, jejichž velikost a koncentrace ovlivňuje barevný odstín. Bezbarvé produkty neobsahují nanočástice, jak někteří výrobci chybně tvrdí, ale ionty – více informací o rozdílech mezi iontovými a koloidními produkty, vlivu stabilizátoru atd. naleznete v našem technickém listu.

Jaký je rozdíl mezi koloidním a iontovým stříbrem?

Z definice koloidu (koloidní disperze) jasně vyplývá, že se jedná o heterogenní systém ultramalých kovových částic rozmísených v tzv. disperzní fázi (v tomto případě v kapalině), jejichž vlastnosti jsou silně ovlivněny jejich obrovskou plochou povrchu. Naproti tomu ionty jsou definovány jako atomy s jedním nebo více chybějícími nebo přebývajícími elektrony. Většina produktů označovaných jako „koloidní stříbro“ obsahuje především stříbro ve formě iontů, jedná se tedy o pravé roztoky stříbra, nikoliv o koloidní disperze.
Koloidní stříbro lze od iontového rozeznat velmi snadno – pouhým pohledem. Zatímco disperze nanostříbra je žlutá až hnědá (její odstín závisí na velikosti nanočástic a jejich koncentraci, resp. na stáří disperze), roztok iontového stříbra je čirý. Přítomnost stříbrných iontů lze jednoduše dokázat přídavkem malého množství roztoku obyčejné kuchyňské soli (NaCl), která s ionty stříbra tvoří nerozpustný AgCl. Ten je bílý a dodává roztoku mléčný zákal (viz obrázek). Produkty vyráběné elektrolýzou (pomocí stejnosměrného nebo střídavého proudu) jsou obvykle roztoky stříbrných iontů, nikoliv disperze koloidního stříbra (nanostříbra).

 

Mýty a fakta o nanostříbru

Většina prodejců nanostříbra uvádí následující doporučení: „výrobek musí být skladován v tmavých skleněných lahvích – bez přístupu slunečního záření a mimo dosah elektromagnetického pole (televize, rádio, chladnička)“. Tato upozornění jsou v případě koloidního stříbra bezpředmětná, neboť se týkají pouze iontových roztoků.
- Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž prodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
- Iontové stříbro (řadou výrobců mylně označováno jako stříbro koloidní) je naopak fotolabilní a reaguje s plastovými povrchy, proto bývá často baleno v neprůhledných skleněných lahvích, které navíc neumožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
- Elektromagnetické pole nemá negativní vliv na koloidní stříbro, ovlivňuje však stříbro iontové. 
- Uchovávání v chladničce (chladných podmínkách) zpomaluje aglomeraci koloidního stříbra a prodlužuje tak jeho životnost, disperze však nesmí být vystavena mrazu.

Zpět do obchodu